Non classé

« INIR-Peyɛs » Pagtɩ wã boonda ninbuida fãa tɩ b tall b zamẽ yamã

Tʋʋl-nif kiuug rasem 27 yʋʋm 2020 soabã, « INIR-Peyɛs » pagtɩ wã sega kiba-kɩtbã, yaa pagtɩ wã taoor soaba, Mɛtr Benewẽnd Sãkara n lʋɩ seka taoore, a wilgame tɩ Koronaviirisã bãag waame,  na n kɩt  tɩ tond ninsabls tẽnsa ramb teem na-kẽndr, sẽ n kẽed ne tẽng n bilim kaalema, zãmbã, la wẽgdã, n na n lebg […]