Non classé

Togo la Nizɛɛr tẽngã taoor dãmb wa n pʋʋsa Burkĩna Faso rãmb ne b toogo.

Burkĩna Faso paama ko-yũudu, sẽn kẽed ne nin-wẽns sẽn wa n sobg b nenga tʋʋlg kiuug rasem a yiib sẽn loogã. So-kãnga wã yɩɩ Fãrens Ãmbasaadã n paas tõnd tẽngã sodaas zak ning b sẽn boond tɩ Etamazoorã la b wẽ yã. Wẽedã pʋga, yɩɩ Etamazoorã la b  sãam wʋsg n yɩɩda. Tɩ bala, b waa ne bõn-pusdum ne Mobill tõre, n ta pusg zĩigã pʋgẽ, la b kell n yãaga bõn-pusdmã ne wẽedo. Wẽedã pʋga, nin-wẽnsã kʋʋ tõnd  sodaas a 7. Yaa rẽ sabaab kɩtame, tɩ Nɩzɛɛr tẽngã taoor soab a Mahamuudu Isufu sẽn be sull ning sẽn zabd ne Tãnsoben-soodsã taoore, tɩ b boond tɩ « G5 Sayɛlã » n paas  Togo tẽngâ taoor soab sẽn be « SEDEYAO » wã taoore. Bâmb b yiibã zẽka b naoor n sig Burkina Faso ka, tʋʋlg kiuug rasem a nu wã daare, n na n pʋʋs Perzidã Rok Kaboore, n wilg b belem ne-a.  Tõnd tẽngã taoor soab ne gofneema neb katɛk seg-b-la a sɩlg yiri n deeg-ba. Rẽ poore b pɩʋʋga zĩig niing tʋʋmdã sẽn tʋma n maan b nin kaseto. Wẽnd na paas-b nonglem ne tẽngã.

Antoand Dezɩɩre Palingwẽnde WEDRAOOGO

 

 

 

Visite du président Nigérien et Togolais au Burkina faso

Suite à l’attaque djadiste du Vendredi 02 Mars  à l’ambassade de France et à l’État-major général des armées du Burkina Faso, soldée par un bilan déplorable de 7 victimes au sein des forces armées nationales burkinabè, le Président Nigérien Mahamadou Issoufou président en exercice du G5 sahel et le président Togolais président en exercice de la CEDEAO ont été accueillis le lundi 5 mars 2018 par le président burkinabè et plusieurs membres du gouvernement.

Ces autorités ont effectués des visites sur les lieux des attaques du Vendredi dernier.

Antoine Désiré Palingwindé OUEDRAOGO

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *